บริษัท พริษฐ์ ซอฟต์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยได้มุ่งเน้น
การสร้างสรรค์งานในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามการใช้งานจริง
ของแต่ละองค์กร และยังมีระบบในส่วนงานมาตราฐาน เช่น ระบบการลงเวลาพนักงาน
ระบบงานเงินเดือน ระบบออกเอกสาร ระบบคลังสินค้า ระบบบริหารการผลิต ระบบ POS
ระบบต่างๆ และยังรวมถึงการจำหน่าย และติดตั้งคีย์การ์ด โดยช่างผู้มีประสบการณ์
พร้อมยินดีให้บริการครับ

Customer

Product

 

   

 

 

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ